logo

Aktuality

Pravda a mýty o ochraně životního prostředí a rozvoji České republiky

5. 9. 2016 08:18

V České republice existuje tisíce velmi prospěšných neziskových organizací, které působí ve prospěch jejich členů a mají veřejně prospěšné cíle, které jsou důležité pro rozvoj občanské společnosti (např. hasiči, sportovci, charity, folkloristé, ochotníci, myslivci, zahrádkáři, rybáři, junáci, atd).Jsou mezi nimi ale také spolky, které pod pláštíkem ochrany přírody lobují za svoje osobní zájmy, či názory a pokud není dostatek informací, těžko rozlišíme jejich manipulativní techniky vyjadřování...

Předseda vlády Slovenské republiky Robert Fico převzal záštitu nad VI.ročníkem mezinárodní konference „Střední Morava-křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“

9. 8. 2016 09:23

Předseda vlády Slovenské republiky Robert Fico převzal záštitu nad VI. ročníkem mezinárodní konference „Střední Morava-křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“ Záštitu nad konferencí, která se koná dne 22. 9. v Luhačovicích převzali a konferenci podpořili rovněž předseda vlády ČR, ministr dopravy ČR, hejtmani Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského a předsedové Trenčianského a Žilinského samosprávného kraje.

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka převzal záštitu nad VI. ročníkem mezinárodní konference „Střední Morava-křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“

21. 7. 2016 11:19

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka převzal záštitu nad VI. ročníkem mezinárodní konference „Střední Morava-křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“ , a ve svém dopise popřál úspěšný průběh konference a zdůraznil potřebu urychleně dobudovat páteřní síť dopravní infrastruktury.

Reportáž z V. ročníku konference Moravské dopravní fórum

28. 5. 2016 19:28

Tisková zpráva MDF 2016 Deklarace účastníků Moravského dopravního fóra 2016

V. ročník Moravského dopravního fóra se konal dne 11. 4. 2016 v Olomouci

28. 5. 2016 19:26

Účastníci tohoto setkání zástupců parlamentu ČR, představitelů ministerstev dopravy a životního prostředí, volených představitelů krajů a municipalit, a akademické a hospodářské sféry a členové Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě přijali závěrečné usnesení ve formě DEKLARACE. Tato deklarace bude zaslána významným představitelům veřejné správy.

Předseda SRDIM Libor Lukáš se obrátil na ministra dopravy

31. 3. 2016 08:48

Předseda SRDIM Libor Lukáš se obrátil na ministra dopravy s návrhem na řešení dalšího postupu realizace stavby R4901.

Ministr dopravy, výstavby a regionálního rozvoja Slovenské republiky reaguje na Luhačovickou výzvu

31. 3. 2016 08:24

Ministr Počiatek vítá a podporuje iniciativu SRDIM, která je zaměřena mimo jiné i na kvalitní a kapacitní propojení sousedních regionů Pomoraví a Pováží,  a vyjadřuje tomuto projektu  svou podporu.

Dopis pro Evropskou komisi

26. 2. 2016 16:32

Z iniciativy Sdružení byl ve věci staveb R49 a R55 zaslán společný dopis hejtmana Zlínského kraje, primátora Zlína,starosty Otrokovic  a předsedy SRDIM na nejvyšší zodpovědné činitele Evropské komise.Současný výklad novela zákona EIA z tohoto roku brání pokračování procesu získání stavebního povolení obou staveb. Přes vynaložené  dosavadní úsilí se nepodařilo tento problém překonat a hrozí, že pro oba projekty bude nutno vypracovat novou EIA a z toho vyplývající odsun realizace  o několik let...

Ministr dopravy, výstavby a regionálního rozvoja Sloveské republiky reaguje na Luhačovickou výzvu

29. 12. 2015 00:00

Ministr Počiatek vítá a podporuje iniciativu SRDIM, která je zaměřena mimo jiné i na kvalitní a kapacitní propojení sousedních regionů Pomoraví a Pováží,  a vyjadřuje tomuto projektu  svou podporu.

Deklarace o spolupráci SRDIM a SRMSK

8. 11. 2015 00:00

Předseda Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě Libor Lukáš a prezident Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje Pavel Bartoš podepsali u příležitosti konference „Transport“ dne 4.11.2015 slavnostně „DEKLARACI“ o vzájemné spolupráci obou Sdružení.

Memorandum o přípravě dopravního terminálu města Zlín

22. 10. 2015 00:00

Memorandum o spolupráci při realizaci projektu „Modernizace a elektrizace železniční trati Otrokovice-Zlín-Vizovice“ a „ přípravě projektu „Dopravního terminálu Zlín- centrum“ podepsalo „Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě“ s pěti dalšímu signatáři. Cílem záměru je zásadní zlepšení kvality a úrovně dopravní obslužnosti města Zlín a tím i vytvoření podmínek pro další rozvoj města.

Reportáž z konference „Střední Morava – křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“ Luhačovice 2015

14. 10. 2015 00:00


Luhačovická výzva 2015

29. 9. 2015 00:00

Rekordní počet 190 ti účastníků V.ročníku mezinárodní konference „Střední Morava-křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“  a nezpochybnitelná  kompetentnost přednášejích z České i Slovenské republiky vytvořil důstojný rámec konference. Její účastníci konsensuálně podpořili usnesení ve formě Luhačovické výzvy 2015.

Střední Morava potřebuje ke svému rozvoji kapacitní dopravní infrastrukturu

24. 9. 2015 20:38

Luhačovice, 24. září 2015 – Stav dopravní infrastruktury na střední a východní Moravě a její nedostatečné propojení se sousedními regiony je překážkou udržitelného rozvoje regionu. Tato situace byla základním impulsem pro konání již V. ročníku mezinárodní konference, kterou uspořádalo „Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě“ ve čtvrtek 24. září 2015 ve Společenském domě v Luhačovicích. „Cílem občanského sdružení je...

Premier Sobotka je připraven jednat s Bruselem o EIA

12. 9. 2015 00:00

Předseda SRDIM Libor Lukáš požádal premiéra Bohuslava Sobotku o osobní angažovanost v řešení katastrofálních  dopadů novely zákona o EIA na realizaci projektů dopravní infrastruktury. Premier  Sobotka v odpovědi zdůraznil připravenost vlády a jeho osobně k řešení tohoto problému s Evropskou komisí.

Konference v Luhačovicích vytvořila rámec pro setkání představitelů Hospodářských komor České a Slovenské republiky

7. 9. 2015 18:39

Prostředí a atmosféra mezinárodní konference „Střední Morava-křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“, která se koná 24.9.2015 v Luhačovicích je vhodným místem pro setkání česko-slovenského smíšeného hospodářského výboru hospodářských komor obou zemí. Shodli se na tom prezidenti obou komor Vladimír Dlouhý a Peter Mihók. Jednání výboru se zúčastní mimo jiné i velvyslankyně České republiky na Slovensku paní Livie Klausová a obchodní rada velvyslanectví Slovenské republiky v Praze...

Ministerstvo dopravy deklaruje prioritu dopravní infrastruktuře na jihovýchodní Moravě

21. 7. 2015 18:38

Tisková zpráva Ministerstvo dopravy deklaruje prioritu dopravní infrastruktuře na jihovýchodní Moravě Napajedla 16. 7. 2015 V minulých dnech se uskutečnilo jednání k přípravě rychlostní silnice R 55 a R 49 za účasti náměstka ministra dopravy Kamila Rudoleckého, hejtmana Zlínského kaje Stanislava Mišáka, místopředsedy senátu Zdeňka Škromacha, poslance Petra Kořenka, generálního ředitele ŘSD ČR Jana Kroupy, starostů a zástupců komunální a regionální samosprávy, Ředitelství silnic...