logo

Aktuality

26. 9. 2016

Závěry konference Luhačovice 22. 9. 2016

Účastníci VI. ročníku mezinárodní konference „Střední Morava - křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“ přijali usnesení ve formě Luhačovické výzvy 2016. Tato výzva bude zaslána prezidentovi republiky, premiérovi, členům vlády poslancům za Olomoucký a Zlínský kraj a dalším významný, osobnostem politické a hospodářské sféry.

20. 9. 2016

Sdružení pomáhá s přípravou Dopravního terminálu ve Zlíně

Spolu s modernizací a elektrifikací železniční trati Otrokovice – Zlín – Vizovice vznikne ve Zlíně nový dopravní terminál hodný krajského města. Na základě dohody mezi účastníky Memoranda o spolupráci vznikla „Urbanistická studie dopravního terminálu ve Zlíně“, která jasněji určuje polohu a rámcovou podobu nového dopravního terminálu a tak dává konkrétní základ pro navazující projektovou...

16. 9. 2016

Předseda Sdružení Libor Lukáš na konferenci Transport – Ostrava 14. 9. 2016

Předseda Sdružení Libor Lukáš se ve svém příspěvku kriticky vyjádřil k překážkám plynulé přípravy staveb a z toho plynoucím dlouhým lhůtám přípravy staveb prakticky znemožňujícím prosadit zájmy státu v oblasti dopravní infrastruktury.