logo

Aktuality

ŠPATNÉ ZÁKONY – hlavní příčina čekání na důležité stavby na Moravě. Odborníci řešili, jak urychlit jejich přípravu.

9. 4. 2019 20:23

Olomouc, 8 dubna 2019 – Neustálé prodlužování přípravy staveb páteřní dopravní infrastruktury znamená nejenom stále zhoršující se dopravní situaci, významné dopady na zdraví obyvatel a ekologické škody v přírodě, ale i negativní dopad na dynamiku rozvoje celého regionu střední a východní Moravy. A bez změny zákonů to nepůjde…Pořadatelem akce se záštitou předsedy vlády, předsedy Poslanecké sněmovny, ministra dopravy a hejtmanů Olomouckého a Zlínského kraje je Sdružení pro rozvoj dopravní...

Závěry konference „Moravské dopravní fórum 2019“, Olomouc 8.4. 2019

9. 4. 2019 20:16

Účastníci VIII. ročníku konference Moravské dopravní fórum“ přijali usnesení ve formě DEKLARACE. Tato Deklarace bude zaslána prezidentovi republiky, premiérovi, členům vlády poslancům za Olomoucký a Zlínský kraj a dalším významným osobnostem politické a hospodářské sféry.

Pomáháme hledat cesty k urychlení přípravy D55

7. 4. 2019 06:16

Právě k tomuto tématu svolalo Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury dne 4.4.2019 společné jednání za účasti zástupců MD, GŘ ŘSD Jana Kroupy, ředitele správy Zlín Karla Chudárka, zástupce SFDI, senátorky Anny Hubáčkové a především starostů měst a obcí na trase Otrokovice – Břeclav.Jednání navázalo na Deklaraci o spolupráci v přípravě staveb tohoto silničního tahu mezi Zlínským a Jihomoravským krajem z roku 2009, a následná společná jednání vč. Petice projednané úspěšně v Senátu v...

Nový Magazin „Dopravní fórum 2018“ přináší komplexní pohled na problematiku současné dopravní infrastruktury.

10. 12. 2018 21:05

Komentáře i odborné pohledy od autorů z oblasti politiky, státních orgánů, veřejnoprávního prostoru, investorské i dodavatelské sféry jistě zaujmou individuálním pohledem na současné problémy, ale i předpoklady a budoucnost dopravní infrastruktury.Celé znění Magazinu najdete zde

D49 - jsou ekologické spolky opravdu ochránci přírody? Nebo jsou to opravdu ekologičtí teroristé?

19. 11. 2018 19:03

Tak se zdá, že zatvrzelost ekologických spolků, zejména Egerie a Dětí země nezná mezí. Dne 3.10.2018 podal spolek Egeria tzv. Kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně proti rozhodnutí Krajského soudu v  Brně , který  dne    29.6.2018 zamítl jejich společnou žalobu proti rozhodnutí  o vyjímce na 17 druhů zvláště chráněných živočichů. Nejvyšší správní soud po krátkém šetření rozhodl dne 24.10.2018 o předběžném opatření ve formě odkladného účinku!!!!A to se dá s jistotou...

Generální ředitel ŘSD ing. Jan Kroupa oceňuje aktivity Sdružení a přínos a vysokou úroveň mezinárodní konference v Luhačovicích

13. 11. 2018 19:40


Předseda Senátu informoval předsedu Sdružení Libora Lukáše o Usnesení pléna Senátu k Petici

12. 11. 2018 18:50

Na podporu infrastrukturních projektů:dálnice D49 Hulín-Fryšták-hranice ČR/SRdálnice D55 Otrokovice – St. Město-Břeclav“ (senátní tisk č. 275)

Hlasy více jak 17000 občanů vyslyšeny v Senátu ČR

22. 10. 2018 18:42

Plénum Senátu podpořilo „Petici na podporu dálničních staveb D49 a D55“. Tím bylo završeno téměř rok a půl trvající úsilí o podporu těchto infrastrukturních projektů u volených zástupců občanů v Senátu . Senátoři svým hlasováním a zejména přijatým usnesením dali jednoznačně najevo, že hlasy více jak 17000 občanů budou vyslyšeny. Ve čtvrtek dne 18.10. 2018 dopoledne byla na 18. schůzi Senátu projednána „Petice na podporu infrastrukturních projektů D49-Hulín-Fryšták-hranice ČR/SR a...

VIII.ročník konference „Střední Morava-křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“ ve zkratce

1. 10. 2018 18:58


Závěry konference Luhačovice 20. 9. 2018

22. 9. 2018 08:02

Účastníci VIII. ročníku mezinárodní konference „Střední Morava - křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“,která se konala dne 20.9.2018,přijali usnesení ve       formě Luhačovické výzvy 2018.     Tato výzva bude zaslána prezidentovi republiky, premiérovi, členům vlády poslancům za Olomoucký a Zlínský kraj a dalším významným, osobnostem politické a hospodářské sféry.

Senátní výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal Petici za stavbu dálnic D55 a D49

12. 7. 2018 22:25

Senátní Výbor pro územní rozvoj, veřejnou zprávu a životní prostředí shledal petici s podpisy cca 17 000 občanů, kteří tímto způsobem vysílají důrazný apel k urychlení výstavby dálnic na Moravě (D49 a D55) za petici “důvodnou” a schválil také doporučující podpůrné usnesení. "Je třeba změnit děravá zákony tak, aby se aktivisté nemohli donekonečna odvolávat a brzdit tolik potřebnou realizaci obchvatů v okolí našich měst a obcí. Když každodenně rachotí kamiony kolem oken našich domů, je...

Žaloby ekologických aktivistů proti vyjímce ze zákona č.114/92 u projektu dálnice D4901 zamítl Krajský soud v Brně

12. 7. 2018 22:22

Krajský soud v Brně zamítl dne 30.5.2018 žalobu  spolku Egeria  proti vyjímce ze zákona č.114/92 o ochraně přírody a krajiny ve věci výskytu křečka polního a následně dne 30.6  žalobu spolku Egeria a Dětí země proti vyjímce na dalších 17 zvláštně chráněných živočichů. Je možné, že  zarputilost úsilí těchto tzv. zastánců přírody ke zničení projektu dálničního spojení se Slovenskem  skončí u Kasačního soudu.

Petice za výstavbu dálnice D49 a D5 iniciovaná Sdružením pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě úspěšně prošla veřejným slyšením Výboru pro vzdělávání, vědu , kulturu, lidská práva a petice

19. 6. 2018 19:03

V pondělí 18. června se na veřejném slyšení v Senátu Parlamentu České republiky projednávala petice za dostavbu dvojice dálnic D49 a D55 na jihu Moravy. Výstavba obou komunikací řadu let „drhne“ kvůli odporu z řad ekologických aktivistů. Obě dálnice jsou přitom „strategického významu“ zaznělo přitom během projednávání ze strany zástupkyně ministerstva pro místní rozvoj Marcely Pavlové. Dálnice mají představovat součást dálničního spojení se Slovenskem. Starostka historické Strážnice na...

Zemřel profesor ing. František Lehovec, CSc. - nestor a bojovník za kvalitní přípravu a technické řešení výstavby dopravní infrastruktury v ČR

14. 6. 2018 14:12

Česká dopravní infrastruktura zaznamenala další velkou ztrátu. Profesor ing. František Lehovec, CSc. zemřel ve středu 13. 6. 2018 ve věku 82 let. Svými dlouholetými zkušenostmi, svým šlechetným a osobitým přístupem významně přispěl mimo jiné i k úspěchu dlouze budované prestiže mezinárodní dopravní konference v Luhačovicích. Byl nám vždy spolehlivou odbornou oporou a rádcem.Čest jeho památceZa Sdružení Libor LukášLibor ŽádníkJaroslav DrozdJiří Lajtoch

Prohlášení zástupců samospráv z jednání ke společném postupu v urychlení výstavby dálnice D55 v úseku Moravský Písek-Břeclav/D2 (stavby D5509, D5510, D5511, D5512, D5513)

3. 5. 2018 19:09

Příprava  stavby jižní větve dálnice D55, která je  situována na území Jihomoravského kraje byla výrazně zpomalena  zrušením Zásad územního rozvoje kraje. Poté co byly tyt zásady znovu odsouhlaseny a potvrzeny,   iniciovalo SRDIM  setkání zástupců kraje, poslanců a senátorů JMK a zástupců samospráv dotčených obcí, s cílem znovu obnovit a urychlit přípravu této stavby.  Výsledky   této iniciativy jsou shrnuty v Prohlášení zástupců samospráv odsouhlaseném den 5.4.2018 ve Strážnici , více zde…

TATRA TRUCKS spolupracuje se Sdružením pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě

14. 4. 2018 16:56

Společnost TATRA TRUCKS z Kopřivnice patří k nejvýznamnějším průmyslovým podnikům v regionu i k největším zaměstnavatelům. Je si vědoma i své společenské odpovědnosti, proto podporuje několik projektů a organizací, které napomáhají rozvoji kraje.Jednou z nejnovějších aktivit společnosti TATRA TRUCKS je spolupráce se Sdružením pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě (SRDIM), která má napomoci rychlejšímu postupu při realizaci dopravních staveb v Moravskoslezském regionu, ale i Olomouckém...

Závěry konference „Moravské dopravní fórum 2018“, Olomouc 9.4. 2018

12. 4. 2018 19:18

Účastníci VII. ročníku konference Moravské dopravní fórum“ přijali usnesení ve formě DEKLARACE. Tato Deklarace bude zaslána prezidentovi republiky, premiérovi, členům vlády poslancům za Olomoucký a Zlínský kraj a dalším významným osobnostem politické a hospodářské sféry.

Představitelé Sdružení předali Petici za výstavbu dálnic D55 a D49 předsedovi Poslanecké sněmovny

12. 4. 2018 19:09

Dne 10.4.2018 předali členové Petičního výboru Libor Lukáš, Jaroslav Drozd a Libor Žádník a spoluzakladatel sdružení Jiří Lajtoch v doprovodu starosty města Uherské Hradiště Stanislava Blahy Petici za dostavbu dálnice D49 Hulín-Fryšták-Vizovice-hranice ČR/SR a dálnice D55 Otrokovice-Staré Město-Břeclav předsedovi Poslanecké sněmovny Radkovi Vondráčkovi.MALÝ KŘEČEK POLNÍ STOJÍ ZA PŘÍČINOU VELKÝCH PROBLÉMŮPetice za dostavbu dálnice D49 Hulín-Fryšták-Vizovice-hranice ČR/SR a dálnice D55...

Sdružení předalo petici za stavbu dálnice D49 a D55 předsedovi petičního výboru senátu

5. 4. 2018 19:23

MALÝ KŘEČEK POLNÍ STOJÍ ZA PŘÍČINOU VELKÝCH PROBLÉMŮPetice za dostavbu dálnice D49 Hulín-Fryšták-Vizovice-hranice ČR/SR a dálnice D55 Otrokovice-Staré Město-Břeclav byla předána senátorům.Ve středu, dne 4. 4. 2018, předal petici předseda Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury Libor Lukáš v doprovodu dalších členů Petičního výboru (Jaroslava Drozda, Libora Žádníka a spoluzakladatele Sdružení Jřího Lajtocha) v budově Senátu Parlamentu České republiky do rukou předsedy Výboru pro...

Krajský soud v Olomouci zamítl žalobu Dětí země na stavbu dálnice D 0136 Přerov – Říkovice

8. 3. 2018 06:58

Možná se blýská na lepší časy, krajský soud v Olomouci 28.20.2018 zrušil předběžné opatření a zamítl žalobu Dětí země proti vyjímce ze zákona č. 114 o ochraně zvláštně chráněných živočichů. Toto rozhodnutí blokovává dokončení přípravy této stavby a umožňuje ŘSD zažádat následně o vydání stavebního povolení. Celá veřejnost a hlavně občané Přerovska s nelibostí sledují výhružky Dětí Země o jejich odvolání ke Kasačnímu soudu. Věříme však , že práce na dokončení...