logo

Aktuality

D136 – Říkovice -Přerov – Mohou se motoristé radovat? Námitka ekologů proti vydanému ÚR zamítnuta

13. 6. 2020 07:43

Poslední nedokončený úsek dálnice D1 mezi Říkovicemi a Přerovem je zase o krůček blíže svému zahájení.Krajský úřad v Olomouci totiž podle v dne 8.6.2020 zveřejněné informace zamítl všechna odvolání proti územnímu rozhodnutí na tuto stavbu.Proti změně územního rozhodnutí podalo loni odvolání šest občanů, ale také tři spolky - Děti Země, Voda z Tetčic a občanské sdružení Krajina Dluhonice. Tyto spolky se sjednotily v úsilí totálně tuto stavbu zablokovat a jistě budou obstruovat dále,...

Západní tangenta Olomouce – blýská se na lepší časy?

27. 5. 2020 19:04

Na kruhový objezd na západním okraji Olomouce směrem na Hradec Králové vede napojení obchvatu Olomouce od roku 2007. Zprovozněno bylo jako provizorium, po kterém už řidiči jezdí dlouhých 13 let a z něhož se stal jeden z neuralgických bodů automapy Česka.Ještě nejméně šest let po něm jezdit budou, i když Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) má na dosah důležité razítko pro stavbu chybějícího tříkilometrového úseku k nadjezdu u Břuchotína, kterým zkompletuje západní obchvat Olomouce.Olomoucký...

Moravské dopravní fórum se letos konat nebude. Konference byla s ohledem na vzniklou situace a nařízení vlády o nouzovém stavu bez náhrady zrušena. Těšíme se na Vás v Luhačovicích

21. 3. 2020 16:07

Vážená paní, Vážený pane. Dovolujeme si Vás informovat, že s ohledem na vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky, která tímto opatřeními reaguje na pandemii onemocnění koronavirem COVID-19, Vám sdělujeme, že se konference „Moravské dopravní fórum“ s termínem konání 6.4.2020 NEUSKUTEČNÍ. Jako náhradní řešení si prosím poznamenejte ve svých diářích mezinárodní, odbornou konferenci v Luhačovicích, která by se měla uskutečnit na podzim letošního roku s datem konání 24. září.Bude se...

IX. ročník mezinárodní konference „Střední Morava - křižovatka dopravních a eokonomických zájmů"

28. 9. 2019 08:58

Až 10 let. Takové zpoždění nabírají důležité dopravní stavby kvůli špatně nastaveným zákonům Odborníci řešili, jak urychlit přípravu prioritních stavebLuhačovice, 26. září 2019Jedinou cestou, jak překonat neschopnost státu realizovat páteřní dopravní infrastrukturu v dohledné době, je změna zákonů. Jejich současná podoba způsobuje, že mnohé projekty nabírají zpoždění až 10 let. Reálně tak hrozí, že Česká republika bude čelit komplikacím při čerpání evropských financí. Navíc se ještě více...

Závěry IX. ročníku mezinárodní konference „Střední Morava - křižovatka dopravních a ekonomických zájmů"

28. 9. 2019 08:51

Účastníci IX. ročníku mezinárodní konference „Střední Morava - křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“,která se konala dne 29.9.2019,přijali usnesení ve       formě Luhačovické výzvy 2019. Tato výzva bude zaslána prezidentovi i premierovi ČR i SR, ministrům dopravy ČR a SR, ministrini pro místní rozvoj, dalším  členům vlády poslancům za Olomoucký a Zlínský kraj a dalším významným, osobnostem politické a hospodářské sféry.

Europoslankyně paní Martina Dlabajová podpořila již IX.ročník konference v Luhačovicích

4. 9. 2019 20:22

Europoslankyně paní Martina Dlabajová neváhala a i přes svou pracovní zaneprázdněnost, související s náročnou funkcí ve výboru pro průmysl, výzkum a energetiku evropského parlamentu, vyjádřila písemně svou podporu již IX.ročníku konference v Luhačovicích

Memorandum - Dálniční spojení Moravy se Slovenskem je naší společnou prioritou

24. 5. 2019 19:25

Zástupci Obchodní, průmyslových a hospodářských komor ČR a SR, primátoři  dotčených  obcí a měst, poslanci  a představitelé Sdružení  podepsali dne 16.-5. 2019 společné Memorandum o koordinované spolupráci  při přípravě a prosazování priorit ve výstavbě dálnic mezi oběma zeměmi v rámci Core Coridor TEN-T. Signatáři vyjadřují nespokojenost s tím, že se dosud nepodařilo realizovat dálniční propojení mezi oběma zeměmi  považují za nutné  aby státní a samosprávné orgány v SR a ČR a Evropská...

ŠPATNÉ ZÁKONY – hlavní příčina čekání na důležité stavby na Moravě. Odborníci řešili, jak urychlit jejich přípravu.

9. 4. 2019 20:23

Olomouc, 8 dubna 2019 – Neustálé prodlužování přípravy staveb páteřní dopravní infrastruktury znamená nejenom stále zhoršující se dopravní situaci, významné dopady na zdraví obyvatel a ekologické škody v přírodě, ale i negativní dopad na dynamiku rozvoje celého regionu střední a východní Moravy. A bez změny zákonů to nepůjde…Pořadatelem akce se záštitou předsedy vlády, předsedy Poslanecké sněmovny, ministra dopravy a hejtmanů Olomouckého a Zlínského kraje je Sdružení pro rozvoj dopravní...

Závěry konference „Moravské dopravní fórum 2019“, Olomouc 8.4. 2019

9. 4. 2019 20:16

Účastníci VIII. ročníku konference Moravské dopravní fórum“ přijali usnesení ve formě DEKLARACE. Tato Deklarace bude zaslána prezidentovi republiky, premiérovi, členům vlády poslancům za Olomoucký a Zlínský kraj a dalším významným osobnostem politické a hospodářské sféry.

Pomáháme hledat cesty k urychlení přípravy D55

7. 4. 2019 06:16

Právě k tomuto tématu svolalo Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury dne 4.4.2019 společné jednání za účasti zástupců MD, GŘ ŘSD Jana Kroupy, ředitele správy Zlín Karla Chudárka, zástupce SFDI, senátorky Anny Hubáčkové a především starostů měst a obcí na trase Otrokovice – Břeclav.Jednání navázalo na Deklaraci o spolupráci v přípravě staveb tohoto silničního tahu mezi Zlínským a Jihomoravským krajem z roku 2009, a následná společná jednání vč. Petice projednané úspěšně v Senátu v...

Nový Magazin „Dopravní fórum 2018“ přináší komplexní pohled na problematiku současné dopravní infrastruktury.

10. 12. 2018 21:05

Komentáře i odborné pohledy od autorů z oblasti politiky, státních orgánů, veřejnoprávního prostoru, investorské i dodavatelské sféry jistě zaujmou individuálním pohledem na současné problémy, ale i předpoklady a budoucnost dopravní infrastruktury.Celé znění Magazinu najdete zde

D49 - jsou ekologické spolky opravdu ochránci přírody? Nebo jsou to opravdu ekologičtí teroristé?

19. 11. 2018 19:03

Tak se zdá, že zatvrzelost ekologických spolků, zejména Egerie a Dětí země nezná mezí. Dne 3.10.2018 podal spolek Egeria tzv. Kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně proti rozhodnutí Krajského soudu v  Brně , který  dne    29.6.2018 zamítl jejich společnou žalobu proti rozhodnutí  o vyjímce na 17 druhů zvláště chráněných živočichů. Nejvyšší správní soud po krátkém šetření rozhodl dne 24.10.2018 o předběžném opatření ve formě odkladného účinku!!!!A to se dá s jistotou...

Generální ředitel ŘSD ing. Jan Kroupa oceňuje aktivity Sdružení a přínos a vysokou úroveň mezinárodní konference v Luhačovicích

13. 11. 2018 19:40


Předseda Senátu informoval předsedu Sdružení Libora Lukáše o Usnesení pléna Senátu k Petici

12. 11. 2018 18:50

Na podporu infrastrukturních projektů:dálnice D49 Hulín-Fryšták-hranice ČR/SRdálnice D55 Otrokovice – St. Město-Břeclav“ (senátní tisk č. 275)

Hlasy více jak 17000 občanů vyslyšeny v Senátu ČR

22. 10. 2018 18:42

Plénum Senátu podpořilo „Petici na podporu dálničních staveb D49 a D55“. Tím bylo završeno téměř rok a půl trvající úsilí o podporu těchto infrastrukturních projektů u volených zástupců občanů v Senátu . Senátoři svým hlasováním a zejména přijatým usnesením dali jednoznačně najevo, že hlasy více jak 17000 občanů budou vyslyšeny. Ve čtvrtek dne 18.10. 2018 dopoledne byla na 18. schůzi Senátu projednána „Petice na podporu infrastrukturních projektů D49-Hulín-Fryšták-hranice ČR/SR a...

VIII.ročník konference „Střední Morava-křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“ ve zkratce

1. 10. 2018 18:58


Závěry konference Luhačovice 20. 9. 2018

22. 9. 2018 08:02

Účastníci VIII. ročníku mezinárodní konference „Střední Morava - křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“,která se konala dne 20.9.2018,přijali usnesení ve       formě Luhačovické výzvy 2018.     Tato výzva bude zaslána prezidentovi republiky, premiérovi, členům vlády poslancům za Olomoucký a Zlínský kraj a dalším významným, osobnostem politické a hospodářské sféry.

Senátní výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal Petici za stavbu dálnic D55 a D49

12. 7. 2018 22:25

Senátní Výbor pro územní rozvoj, veřejnou zprávu a životní prostředí shledal petici s podpisy cca 17 000 občanů, kteří tímto způsobem vysílají důrazný apel k urychlení výstavby dálnic na Moravě (D49 a D55) za petici “důvodnou” a schválil také doporučující podpůrné usnesení. "Je třeba změnit děravá zákony tak, aby se aktivisté nemohli donekonečna odvolávat a brzdit tolik potřebnou realizaci obchvatů v okolí našich měst a obcí. Když každodenně rachotí kamiony kolem oken našich domů, je...

Žaloby ekologických aktivistů proti vyjímce ze zákona č.114/92 u projektu dálnice D4901 zamítl Krajský soud v Brně

12. 7. 2018 22:22

Krajský soud v Brně zamítl dne 30.5.2018 žalobu  spolku Egeria  proti vyjímce ze zákona č.114/92 o ochraně přírody a krajiny ve věci výskytu křečka polního a následně dne 30.6  žalobu spolku Egeria a Dětí země proti vyjímce na dalších 17 zvláštně chráněných živočichů. Je možné, že  zarputilost úsilí těchto tzv. zastánců přírody ke zničení projektu dálničního spojení se Slovenskem  skončí u Kasačního soudu.

Petice za výstavbu dálnice D49 a D5 iniciovaná Sdružením pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě úspěšně prošla veřejným slyšením Výboru pro vzdělávání, vědu , kulturu, lidská práva a petice

19. 6. 2018 19:03

V pondělí 18. června se na veřejném slyšení v Senátu Parlamentu České republiky projednávala petice za dostavbu dvojice dálnic D49 a D55 na jihu Moravy. Výstavba obou komunikací řadu let „drhne“ kvůli odporu z řad ekologických aktivistů. Obě dálnice jsou přitom „strategického významu“ zaznělo přitom během projednávání ze strany zástupkyně ministerstva pro místní rozvoj Marcely Pavlové. Dálnice mají představovat součást dálničního spojení se Slovenskem. Starostka historické Strážnice na...