logo

GEPARDI-M, generální plán rozvoje dopraní infrastruktury na Moravě


Nedostatečné propojení regionu Střední a východní Moravy na sousední regiony a Slovensko a vyčerpanost vlivu existující dopravní infrastruktury regionu na jeho udržitelný rozvoj byly důvodem pro zpracování studie GEPARDI M.

Tato studii, která byla zpracována pro potřeby Sdružení, formou analýzy potřeb, územní a stavební připravenosti vybrala v návaznosti na reálné finanční zdroje tzv.prioritní projekty regionu.

Zde si můžete studii stáhnoutí